Aktuálna výučba

prebiehajúca o 11:50
ČasMiestnosťHodina
11:30‑13:00F1-109s Aplikácie počítačového videnia - Z. Černeková
09:50‑12:50I-23k Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation - M. Takáč
11:30‑13:00M-VIc Cvičenie z matematickej analýzy (1) - J. Gašper
11:30‑12:15M-IXc Diskrétna matematika (1) - J. Chalmovianska
08:10‑15:40 n Dištančný blok
11:30‑13:00M-Iv Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1) - P. Vankúš
11:30‑13:00M-IIIv Doplnkové cvičenie z matematickej analýzy (1) - M. Vargová
11:30‑13:00F2p Elektromagnetizmus a optika - P. Markoš, F. Kundracik
11:30‑13:00Ap Finančná matematika - I. Melicherčík
09:50‑12:05M-XIIp Fotobiofyzika a fototerapia - L. Šikurová
11:30‑13:00F2-283c Francúzsky jazyk (1) - Ľ. Kožehubová
10:40‑12:55F2-167k Fyzika laserov - P. Veis, S. Atikukke
09:50‑12:05F1-112k Galaktická a mimogalaktická astronómia (2) - J. Klačka
10:40‑12:10F2-130v Klasická teória žiarenia - E. Masár
11:30‑13:00M-112v Konštruktívne vyučovanie matematiky v praxi - M. Dillingerová
10:40‑12:10F2-125p Kozmológia - V. Balek
10:40‑12:10F1-108p Kvantová teória (1) - T. Blažek
11:30‑13:00M-IIc Lineárna algebra - T. Jajcayová
10:40‑12:10F2-223c Magnetické vlastnosti tuhých látok a supravodivosť - M. Maheľ
ČasMiestnosťHodina
11:30‑13:00M-XIc Matematická analýza (1) - J. Baričák
11:30‑13:00F1p Matematické metódy fyziky (1) - R. Böhm
10:40‑12:10M-Vp Matematika (3) - Diferenciálne rovnice, špeciálne funkcie - Ľ. Balko
11:30‑13:00M-VIIc Maticová algebra pre štatistikov - S. Rosa
10:40‑12:55F2-126p Mechanika - P. Horváth
11:30‑13:00Ch2-201s Numerické metódy - J. Brestenský
11:30‑12:15M-VIIIc Numerické metódy (1) - J. Babušíková
11:30‑13:00F1-247c Optimálne riadenie (1) - Z. Chladná, M. Halická
11:30‑13:00F1-326c Organická chémia a biochémia - J. Urban
11:30‑13:00F1-248c Pokročilé spracovanie obrazu - V. Kocur
11:30‑13:00I-H3c Programovanie (1) - A. Blaho, D. Bezáková
11:30‑13:00I-H6c Programovanie (1) - D. Bezáková, A. Blaho
09:50‑12:05F1-308l Projekt bakalárskej práce - I. Waczulíková
10:40‑12:10F1-360p Riešenie rovníc atmosférickej dynamiky - M. Gera
11:30‑13:00F1-327v Urýchľovače častíc - M. Mereš
11:30‑13:00M-Xc Úvod do diskrétnych štruktúr - .KIUcitel1
10:40‑12:10F2-s168p Vodíková energetika a metódy uskladnenia energie - M. Morvová
11:30‑12:15F1-328c Všeobecná didaktika - K. Miková
11:30‑13:00F2-051p Využitie plazmy - K. Hensel, Z. Machala, A. Zahoranová, M. Zahoran

Výber aktívneho rozvrhu

Menu používateľa

anonymný návštevník

Linky