Aktuálna výučba

prebiehajúca o 16:45
ČasMiestnosťHodina
16:30‑18:45M-VIk Algoritmy a dátové štruktúry - D. Pardubská
16:30‑18:00I-H3c Automatická tvorba 3D kópie reálneho sveta pre hry, VR/AR a Vfx - M. Jančošek, M. Bujňák
15:40‑17:10F1-108c Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1) - M. Sleziak
16:30‑18:00M-IIIc Cvičenie z matematickej analýzy (1) - M. Kollár
16:30‑18:00I-H6c Databázy (1) - A. Šimko, M. Tomko
16:30‑18:00F2-126k Didaktika fyziky (1) - S. Chalupková, P. Demkanin
15:40‑17:10F1-151v Doplnkové cvičenia z mechaniky - P. Horváth, J. Wannous
15:40‑17:10M-Ic Elektromagnetizmus a optika - R. Astaloš
14:00‑17:00I-23v Embedded Linux - J. Šiška
15:40‑17:55I-8k Empirical Research Methodology - J. Šrol
15:40‑17:55M-XIIp Formálna sémantika a teória správnosti - I. Prívara
14:50‑17:05F1-247p Fotobiofyzika a fototerapia - L. Šikurová
16:30‑18:00B1-307p Fytoremediácie - A. Lux
16:30‑18:00F1-327c Jadrová fyzika - D. Štefánik
16:30‑18:00M-IIp Kryptológia (1) - M. Stanek
16:30‑18:00I-9k Kurz slovenského posunkového jazyka - R. Vojtechovský
16:30‑18:00M-IVc Matematická analýza (1) - M. Vargová
16:30‑18:00M-Vc Matematická analýza (1) - P. Vankúš
ČasMiestnosťHodina
16:30‑18:00M-VIIc Matematická analýza (3) - F. Jaroš
16:30‑18:00F2-130v Matematická fyzika - M. Fecko
16:30‑18:00F1c Matematické metódy fyziky (1) - R. Böhm
16:30‑18:00Ch1-2p Morfológia rastlín - K. Mičieta
16:30‑18:00R-23c Morfológia rastlín - K. Mičieta
16:30‑18:00M-IXp Optimálne riadenie (1) - M. Halická
15:40‑17:10F2-051v Plazmochemické metódy povrchových úprav - A. Zahoranová, D. Kováčik
15:40‑17:55M-120p Plochy technickej praxe (1) - Š. Solčan
14:00‑17:00F2-288l Princípy počítačov - hardvér - L. Moravský, T. Plecenik
15:40‑17:10F1-248c Programovanie (1) v C/C++ - M. Anderle
13:10‑18:25KTVSn Telesná výchova a šport (5) - KTVŠ
15:40‑17:55F2-167c Úvod do optiky a laserov - P. Veis
16:30‑18:00M-126p Všeobecná topológia - J. Činčura
15:40‑17:10F1-111p Vybrané kapitoly spektrometrie gama žiarenia - I. Sýkora
16:30‑18:00I-32s Webové technológie vo vyučovaní - Z. Kubincová, M. Homola
15:40‑17:10F2p Základy matematiky (3) - M. Demetrian
14:00‑17:00F1-326p Základy všeobecnej biológie - M. Babincová
16:30‑17:15F1-360c Žiarenie v atmosfére - J. Bartok

Výber aktívneho rozvrhu

Menu používateľa

anonymný návštevník

Linky