Aktuálna výučba

prebiehajúca o 11:55
ČasMiestnosťHodina
11:30‑12:15M-VIIc Algebra a geometria (2) - T. Rusin
11:30‑13:00M-126p Algebraická teória čísel - M. Mačaj
11:30‑13:00M-VIIIk Analýza časových radov - J. Kováč
11:30‑13:00F1-246c Anglický jazyk (4) - E. Klátiková
11:30‑13:45F1-326p Aplikácie metód kvantovej chémie a molekulovej dynamiky na molekulové systémy - P. Mach, J. Urban, P. Papp
11:30‑13:00M-IIIs Bakalársky seminár (2) - T. Plachetka, B. Brejová, D. Pardubská
09:00‑12:00I-8k Cognitive Psychology - M. Marko
11:30‑13:00Ap Databázy (2) - A. Šimko
11:30‑13:00I-H4k Didaktika programovania (2) - M. Tomcsányiová
11:30‑13:00F1-248s Digitálne technológie (2) - K. Mayerová
08:10‑12:40F1-oBMFn Diplomová práca (2) - L. Šikurová
11:30‑13:00M-IIs Diplomový seminár (3) - M. Škoviera
10:40‑12:10F1-327p Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2) - M. Pikna
11:30‑13:00F1-108p Filozofia internetu - F. Gyárfáš
09:50‑12:05B2-410c Fyziológia živočíchov a človeka 2 - I. Herichová
10:40‑12:10F1-111p Jadrová energia a jej environmentálne aspekty - M. Müllerová
09:50‑12:05F2-s168p Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov - M. Morvová, Z. Machala, M. Morvová
11:30‑13:00M-Is Magisterský projekt - R. Královič
11:30‑13:00F2p Matematická analýza (2) - Z. Kubáček
ČasMiestnosťHodina
11:30‑13:00M-Xp Matematická analýza (4) - M. Pospíšil
11:30‑13:00F1-109p Matematická štatistika - S. Rosa
11:30‑13:00F2-125p Matematické metódy teoretickej fyziky - M. Fecko
11:30‑12:15I-9l Matematika (2) - Matematická analýza - J. Komara
10:40‑12:10F1-112p Medziplanetárna hmota (2) - V. Porubčan, J. Tóth, P. Matlovič
11:30‑13:00M-208c Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky - B. Stehlíková
11:30‑13:00M-VIc Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky - B. Stehlíková
10:30‑12:20LF-ULBkp Molekulová biológia - LFUK
11:30‑13:00M-109p Nelineárna funkcionálna analýza - M. Fečkan
11:30‑13:00M-XIp Numerické metódy (2) - J. Babušíková
11:30‑12:15F2-167c Optická spektroskopia - M. Janda
10:30‑12:20LF-UPFl Patologická fyziológia - LFUK
11:30‑13:00M-120c Počítačová geometria (2) - B. Pokorná
11:30‑13:45F2-086l Praktikum II - T. Roch
11:30‑13:00M-IXp Sekvenčné metódy - K. Janková
09:50‑12:05M-XIIp Topológia a funkcionálna analýza - P. Chalmovianský
11:30‑13:00M-Vc Úvod do kvantovej fyziky - P. Neilinger
10:40‑12:10F1-357p Výpočtové metódy v dynamike tekutín - M. Gera
10:40‑12:10M-IVp Základy matematiky (2) - E. Viszus

Výber aktívneho rozvrhu

Menu používateľa

anonymný návštevník

Linky