Podmienky používania

 1. Súhlas s podmienkami:
  1. Súhlas s podmienkami vyjadrujete tým, že použivate funkcie tejto služby. Ak s podmienkami nesúhlasite, nepoužívajte túto službu.
 2. Poskytovanie služby:
  1. Autori službu priebežne inovujú, aby svojim používateľom mohla vždy ponúknuť čo možno najväčší úžitok. Ste si preto vedomí toho a súhlasíte s tým, že podoba a povaha služieb, ktoré Vám budú poskytované sa môže kedykoľvek zmeniť bez toho, že by ste o tom boli vopred informovaní.
  2. V rámci týchto priebežných inovácií beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že služba (alebo niektoré jej funkcie) môže prestať fungovat, a to výhradne podľa vlastného uváženia a bez povinnosti Vás o tom vopred informovať. Aj Vy môžete kedykoľvek prestať využívať službu bez toho, že by ste ju o tom museli zvlášť informovať.
 3. Používanie služby:
  1. Zaväzujete sa, že budete služby využívať iba pre účely, ktoré sú povolené (a) v týchto podmienkach a (b) v platných právnych predpisoch a všeobecne prijímaných postupoch či zásadách v danom právnom poriadku.
  2. Zaväzujete sa, že nebudete činiť nič, čo by narušovalo alebo poškodzovalo službu (alebo servery a siete, ktoré sú pripojené k službe).
  3. Zaväzujete sa, že nebudete vystupovať v mene inej osoby, ani v mene skupiny, či organizácie, na ktorej zastupovanie nemáte právo.
 4. Zodpovednosť za obsah:
  1. Používatelia služby môžu do služby pridávať vlastný obsah. Beriete na vedomie, že každý používateľ je zodpovedný za obsah, ktorý vloží a poskytovateľ služby nezodpovedá za obsah vložený jej používateľmi.
  2. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmazať obsah vložený používateľom podľa vlastného uváženia a bez povinnosti ho o tom vopred informovať.
 5. Vaše heslá a zabezpečenie Vášho používateľského účtu:
  1. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že za utajenie hesiel k všetkým používateľským účtom, ktoré budete používať pre prístup k službám, zodpovedáte Vy.
 6. Vylúčenie záruky:
  1. Služba je poskytované tak, ako je a prevádzkovateľ služby Vám v súvislosti so službou neposkytuje žiadnu záruku.
  2. Predovšetkým, Služba nezodpovedá za to, že:
   • používanie služby bude spĺňať Vaše požiadavky,
   • budete môcť službu používať nepretržite, včas, bezpečne a bez chýb,
   • informácie, ktoré získate ako výsledok používania služby, budú presné alebo spoľahlivé, a
   • vady v prevádzke alebo funkčnosti softvéru, ktorý Vám bude poskytnutý ako súčasť služieb, budú odstránené.
 7. Ak to nie je výslovne uvedené v týchto podmienkach, tak sa na službu nevzťahujú žiadne ďalšie podmienky a záruky vrátane predpokladaných podmienok a záruk za dostatočnú kvalitu, vhodnosť na určitý účel alebo súlad s popisom.
 8. Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za:
  1. nepriame alebo následné škody, ktoré Vám prípadne vzniknú
  2. straty a škody, ktoré Vám prípadne vzniknú:
   • v dôsledku zmien, ktoré sa na službe vykonajú, alebo trvalého či dočasného prerušenia poskytovania služby (alebo niektorých jej vlastností),
   • vymazaním, poškodením alebo neuložením obsahu či akýchkoľvek iných prenášaných dát spravovaných či prenášaných službami alebo ich prostredníctvom,
   • ak dôjde k prezradeniu Vášho hesla alebo iných prístupových údajov k Vášmu používateľskému účtu.

Google Analytics

Tieto webové stránky používajú nástroj Google Analytics, službu na webovú analýzu, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Google). Služba Google Analytics používa súbory cookie, teda textové súbory umiestnené v počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú dané webové stránky. Informácie generované súborom cookie o tom, ako používate webové stránky (vrátane adresy IP), budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na zhodnotenie používania webových stránok, na vytvorenie prehľadov o aktivite na webových stránkach pre jej operátorov a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a s používaním Internetu. Spoločnosť Google môže postúpiť takéto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré uchováva. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť vybratím príslušného nastavenia prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť úplne využívať funkčnosť týchto webových stránok. Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Menu používateľa

anonymný návštevník

Linky