Aktuálna výučba

prebiehajúca o 19:30
ČasMiestnosťHodina
18:10‑19:40F2-oTFn Diplomová práca (2) - T. Blažek
16:30‑19:30F1-248v Fuzzy inferencia a expertné systémy - D. Guller
18:10‑19:40M-Ic Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia - P. Náther, J. Pastorek, T. Jajcayová
18:10‑21:10 n písomky
18:10‑21:10An písomky
18:10‑21:10Bn písomky
ČasMiestnosťHodina
18:10‑21:10F1n písomky
18:10‑21:10F2n písomky
18:10‑19:40I-oDIs Seminár k diplomovej práci - Z. Kubincová
16:30‑19:30F1-248v Výpočtová fuzzy logika, modelovanie a systémy - D. Guller
18:10‑19:40F2-295c Vývoj mobilných aplikácií - J. Kubík, D. Mihálová, P. Borovanský

Výber aktívneho rozvrhu

Menu používateľa

anonymný návštevník

Linky