Aktuálna výučba

prebiehajúca o 10:40
ČasMiestnosťHodina
09:50‑11:20M-126p Algebraická topológia - J. Korbaš, T. Macko
09:50‑11:20M-126p Algebraická topológia (2) - J. Korbaš, T. Macko
09:50‑11:20F2-283c Anglický jazyk (2) - A. Barnes
09:50‑11:20M-XIc Anglický jazyk (2) - J. Kočvarová
09:50‑11:20F1-246c Anglický jazyk (4) - A. Maďarová
09:50‑11:20M-Ic Anglický jazyk (4) - Ľ. Kožehubová
09:50‑11:20F1-326s Bakalársky seminár - G. Szűcs
09:00‑12:00I-8k Cognitive Psychology - M. Marko
09:50‑11:20I-H6v Databázy a analýza dát - S. Sekereš
09:50‑11:20I-H4v Dejiny informatiky - M. Winczer
08:10‑12:40F1-oBMFn Diplomová práca (2) - L. Šikurová
09:50‑11:20F2-223p Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok - R. Hlubina
09:50‑11:20F2-130c Elektromagnetizmus - E. Masár
09:50‑11:20F2-051v Elektrónová optika a hmotnostná spektroskopia - L. Moravský, Š. Matejčík, J. Országh
10:40‑12:10F1-327p Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2) - M. Pikna
09:50‑11:20M-VIIp Finančná matematika (2) - R. Potocký
09:50‑11:20F1-151v Fyzika netradične - K. Velmovská
09:50‑11:20Ch2-201c Fyzika pre chémiu - J. Miškovičová, S. Omasta, J. Surovčík, L. Moravský
09:50‑12:05B2-410c Fyziológia živočíchov a človeka 2 - I. Herichová
09:50‑11:20B2-304c Geometria (1) - B. Pokorná
10:40‑12:10F1-111p Jadrová energia a jej environmentálne aspekty - M. Müllerová
09:50‑11:20M-223p Klasické metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc - J. Filo
09:50‑12:05F2-s168p Komplexné riešenia reálnych environmentálnych problémov - M. Morvová, Z. Machala, M. Morvová
09:50‑11:20F2-125p Kvantová teória (2) - T. Blažek
09:50‑11:20F1-108p Lineárna algebra a geometria (2) - R. Jajcay
10:30‑11:50FM-c.21p Manažérske rozhodovanie - P. Gál
09:50‑11:20M-VIIIv Matematická analýza (4) - F. Jaroš
09:50‑11:20M-VIp Matematika (2) - Diferenciálny a integrálny počet - R. Kollár
ČasMiestnosťHodina
09:50‑11:20M-IIc Matematika pre učiteľov informatiky (2) - D. Bezáková
10:40‑12:10F1-112p Medziplanetárna hmota (2) - V. Porubčan, J. Tóth, P. Matlovič
09:50‑11:20I-32k Metodológia pedagogického výskumu (2) - M. Slavíčková, K. Mayerová
10:30‑12:20LF-ULBkp Molekulová biológia - LFUK
09:00‑11:15F2-126p Molekulová fyzika a termodynamika - L. Bartošovič
09:50‑11:20F1-247p Neparametrická štatistika - J. Somorčík
09:50‑11:20F1-328p Numerické metódy - P. Guba
09:50‑11:20F2-167p Optická spektroskopia - P. Veis, M. Janda
09:50‑11:20F2-167p Optická spektroskopia plynov a plazmy - P. Veis, M. Janda
10:30‑12:20LF-UPFl Patologická fyziológia - LFUK
09:50‑11:20Bp Počítačové siete (1) - J. Janáček
09:00‑11:15F2-086l Praktikum II - T. Roch
09:50‑11:20Ap Programovanie (4) - P. Borovanský
09:50‑11:20M-Xc Reprezentácia znalostí a inferencia - M. Homola, J. Pukancová
09:50‑11:20F1-109p Reprezentácie geometrických objektov - M. Bátorová
09:50‑11:20I-H3c Spracovanie farebného obrazu - P. Štancelová
09:50‑11:20F2p Teória hier - J. Pekár
09:50‑11:20M-Vp Teória informácie a teória kódovania (2) - D. Olejár
09:50‑11:20M-109v Topológia - M. Medveď
09:50‑12:05M-XIIp Topológia a funkcionálna analýza - P. Chalmovianský
09:50‑11:20M-IXp Tvorba internetových aplikácií - R. Ostertág
09:50‑11:20F2p Úvod do teórie hier - J. Pekár
09:50‑11:20M-201c Variačný počet - P. Quittner
09:50‑11:20M-VIIp Vybrané kapitoly z finančnej matematiky - R. Potocký
09:50‑11:20M-IIIv Vybrané partie z teórie jazykov - B. Rovan
10:40‑12:10F1-357p Výpočtové metódy v dynamike tekutín - M. Gera
10:40‑12:10M-IVp Základy matematiky (2) - E. Viszus

Výber aktívneho rozvrhu

Menu používateľa

anonymný návštevník

Linky