Aktuálna výučba

prebiehajúca o 10:15
ČasMiestnosťHodina
09:50‑11:20M-IXc Anglický jazyk (3) - E. Foltánová
09:00‑10:30F2-s168p Automatizácia experimentov - I. Morva
09:50‑12:50I-23k Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation - M. Takáč
09:50‑11:20F1-145k Didaktika fyziky (1) - V. Haverlíková
09:50‑11:20F1-149c Didaktika fyziky (3) - T. Kiss, K. Šromeková, P. Demkanin
08:10‑15:40 n Dištančný blok
09:50‑11:20Ch1-2c Doplnkové cvičenia z fyziky (1) - L. Bartošovič
09:00‑10:30F1-360p Družicové a radarové pozorovania meteorologických javov - M. Jurašek
09:50‑11:20M-IIc Efektívne algoritmy a zložitosť - A. Baláž
09:50‑11:20F1-218p Efektívne numerické metódy výpočtu seizmického pohybu - J. Kristek, P. Moczo
09:50‑11:20M-IVc Finančná matematika - T. Jašurková
09:50‑12:05M-XIIp Fotobiofyzika a fototerapia - L. Šikurová
09:50‑11:20F1-246c Francúzsky jazyk (1) - Ľ. Kožehubová
09:50‑11:20M-201c Funkcionálna analýza - P. Quittner
09:00‑10:30F2-223p Fyzika mnohých častíc - R. Hlubina
09:50‑10:35F1-327c Fyzika vysokých energií - P. Bartoš
09:50‑12:05F1-112k Galaktická a mimogalaktická astronómia (2) - J. Klačka
09:00‑10:30F2-167p Laserové procesy a chemické reakcie - A. Roldán, P. Veis
09:50‑11:20F2p Matematická analýza (1) - Z. Kubáček
09:50‑11:20M-IIIp Matematická analýza (3) - I. Kupka
09:50‑10:35M-Vc Matematické metódy vo fyzike (1) - K. Velmovská
09:00‑11:15F1-247c Matematika (3) - M. Pospíšil
09:50‑11:20F1p Mechanika (1) - P. Maták
09:50‑10:35M-VIIp Numerická matematika (2) - P. Mihala
09:50‑11:20M-VIIIp Numerické metódy (1) - J. Babušíková
09:50‑10:35M-VIIp Numerické metódy (2) - P. Mihala
ČasMiestnosťHodina
09:50‑11:20M-208v OpenCV - A. Lúčny
09:50‑11:20F1-248c Operačné systémy a počítačové siete - M. Šuppa
08:10‑11:10F1-326p Organická chémia a biochémia - J. Urban
09:50‑11:20Ap Pravdepodobnosť a štatistika (1) - K. Janková
09:50‑12:05F1-308l Projekt bakalárskej práce - I. Waczulíková
09:50‑11:20F2-283c Ruský jazyk (1) - V. Mirsalova
09:00‑10:30F1-357s Seminár z aplikovanej meteorológie (1) - I. Damborská
09:50‑11:20M-213s Seminár z teórie grafov (1) - M. Škoviera
09:50‑11:20F1-111p Spracovanie jadrovo-fyzikálnych údajov - I. Sýkora
09:50‑11:20F2-272p Štruktúra a mechanické vlastnosti tuhých látok - R. Martoňák
09:50‑11:20M-VIp Teória paralelných výpočtov - B. Rovan
09:50‑11:20M-217c UNIX pre administrátorov - .KIUcitel1
09:50‑11:20M-Xc Úvod do diskrétnych štruktúr - .KIUcitel1
09:05‑10:35FIF-G104s Úvod do štúdia literatúry - I. Lacko
09:50‑11:20Bp Úvod do vysokoškolskej matematiky (1) - D. Krajčovič
09:50‑11:20I-H3c Úvod do webových technológií - A. Hrušecká, R. Hrušecký
09:50‑11:20I-H6c Úvod do webových technológií - A. Hrušecká, R. Hrušecký
09:00‑10:30F2-051p Vákuová fyzika a technika - Š. Matejčík
09:50‑11:20F1-109c Viacrozmerné štatistické analýzy - L. Filová
09:50‑11:20F1-328p Všeobecná didaktika - K. Miková
09:50‑11:20M-126p Vybrané kapitoly z teórie funkcií komplexnej premennej - M. Niepel
09:50‑11:20M-XIc Výpočtová logika - M. Homola, J. Pukancová
08:10‑10:25F1-108p Základy elektroniky - F. Kundracik
09:50‑11:20Ch1-1p Základy genetiky
09:50‑11:20M-Ip Základy matematiky (1) - E. Viszus

Výber aktívneho rozvrhu

Menu používateľa

anonymný návštevník

Linky