Aktuálna výučba

prebiehajúca o 08:10
ČasMiestnosťHodina
08:10‑09:40M-VIIIc Algebra (1) - J. Guričan
07:30‑09:20LF-AUc Anatómia (1) - LFUK
08:10‑09:40M-XIIs Diplomový seminár (1) - L. Šikurová
08:10‑11:55M-XIIs Diplomový seminár (1) - L. Šikurová
08:10‑09:40F1-247p Efektívne algoritmy a zložitosť - V. Boža
08:10‑09:40B1-305p Filozofická antropológia a axiológia - .Ucitel1
08:10‑09:40M-208c Finančná matematika - T. Jašurková
08:10‑09:40M-IXc Finančná matematika - T. Jašurková
08:10‑09:40F1-327p Fyzika atómového jadra - S. Antalic
08:10‑08:55F1-360c Fyzika hraničnej vrstvy atmosféry - I. Damborská
08:10‑10:25F1-357p Fyzika nižších vrstiev atmosféry - M. Gera
08:10‑09:40B1-512c Genetika (2): Modelové organizmy - .Ucitel1
08:10‑09:40Bp Geometria pre grafikov (1) - Ľ. Balko
08:10‑08:55F1-358p Klimatológia a hydrológia - M. Lapin
08:10‑09:40F1-109p Kvantová teória (1) - T. Blažek
08:10‑09:40F1c Matematická analýza (1) - M. Šubjaková
08:10‑09:40M-Xc Matematická analýza (1) - J. Baričák
08:10‑09:40M-XIc Matematická analýza (1) - A. Jakubička
08:10‑09:40F2-125c Matematická fyzika (2) - M. Fecko
ČasMiestnosťHodina
08:10‑09:40M-IIIp Matematické modely v demografii - K. Pastor
08:10‑09:40M-Ip Mathematics for Cognitive Science - M. Babinská
08:10‑10:25F2-126k Modelovanie vo vyučovaní fyziky - P. Demkanin
08:10‑11:10F1-326p Organická chémia a biochémia - J. Urban
08:10‑09:40M-109p Parciálne diferenciálne rovnice (1) - E. Viszus
08:10‑09:40M-VIIc Poistná matematika (1) - G. Szűcs
08:10‑10:25F1-224l Praktikum III - P. Vojtek, J. Staníček, M. Ješkovský
08:10‑09:40Ap Programovanie (1) - Ľ. Salanci
08:10‑09:40I-32p Programovanie (1) - Z. Kubincová
08:10‑09:40I-H3c Programovanie (1) - A. Hrušecká
08:10‑09:40I-H6c Programovanie (1) - D. Bezáková, A. Blaho
08:10‑09:40M-VIp Programovanie v operačných systémoch - J. Šiška
08:10‑09:40M-112s Seminár zo školskej matematiky (1) - M. Dillingerová
08:10‑09:40M-IIp Softvér pre vzdelávanie - M. Tomcsányiová
07:30‑08:50FM-c.17c Systémy odmeňovania - Ľ. Bajzíková
08:10‑12:40KTVSn Telesná výchova a šport (3) - KTVŠ
08:10‑09:40M-126p Teória polí (1) - M. Mačaj
08:10‑09:40M-IIp Tvorba pedagogického softvéru (1) - M. Tomcsányiová
08:10‑10:25M-120p Zobrazovacie metódy (1) - S. Kudličková

Výber aktívneho rozvrhu

Menu používateľa

anonymný návštevník

Linky