Aktuálna výučba

prebiehajúca o 16:15
ČasMiestnosťHodina
14:50‑16:20M-VIc Aplikovaná funkcionálna analýza (1) - V. Toma
14:50‑16:20F1-112p Astronomické prístroje - P. Zigo
14:50‑16:20B2-446p Bioštatistika - P. Degma
15:40‑16:25M-Xc Cvičenie z algebry (1) - M. Mačaj
15:40‑17:10F1-108c Cvičenie z lineárnej algebry a geometrie (1) - M. Sleziak
14:50‑16:20Ch1-2p Cytológia a anatómia rastlín - A. Lux
14:50‑16:20I-32p Didaktika informatiky (2) - I. Kalaš
14:50‑16:20F2-125s Diplomový seminár (1) - V. Balek
15:40‑16:25M-Vc Diskrétna matematika - J. Tomanová
15:40‑17:10F1-151v Doplnkové cvičenia z mechaniky - J. Wannous, P. Horváth
15:40‑17:10M-Ic Elektromagnetizmus a optika - R. Astaloš
14:00‑17:00I-23v Embedded Linux - J. Šiška
15:40‑17:55I-8k Empirical Research Methodology - J. Šrol
14:50‑16:20B1-301v Evolučná biológia (1)
15:40‑17:55M-XIIp Formálna sémantika a teória správnosti - I. Prívara
14:50‑17:05F1-247p Fotobiofyzika a fototerapia - L. Šikurová
14:50‑16:20B1-501p Genetika (2): Modelové organizmy - .Ucitel10
14:50‑16:20M-126p Lineárne kódovanie - R. Jajcay
14:50‑16:20M-VIIc Lineárne programovanie - D. Krajčovič
14:50‑16:20Bp Matematická analýza (1) - M. Kollár
ČasMiestnosťHodina
14:50‑16:20M-IVc Matematika (3) - Diskrétna matematika - J. Komara
14:50‑16:20F1-109p Mechanika - R. Böhm
14:50‑16:20M-208c Parciálne diferenciálne rovnice - B. Stehlíková
14:50‑16:20M-IXc Parciálne diferenciálne rovnice - B. Stehlíková
15:40‑17:10F2-051v Plazmochemické metódy povrchových úprav - A. Zahoranová, D. Kováčik
15:40‑17:55M-120p Plochy technickej praxe (1) - Š. Solčan
14:50‑16:20M-217c Počítačové videnie - Ľ. Balko
14:50‑16:20M-223p Praktikum z riešenia optimalizačných úloh - J. Kačur
14:50‑16:20M-224p Praktikum z riešenia optimalizačných úloh - J. Kačur
14:00‑17:00F2-288l Princípy počítačov - hardvér - L. Moravský, T. Plecenik
14:50‑16:20I-H6c Programovanie (1) - M. Veselovská, L. Budinská
15:40‑17:10F1-248c Programovanie (1) v C/C++ - M. Anderle
14:50‑16:20I-H3c Programovanie v softvéri SAS - J. Kováč
14:50‑16:20M-IIp Riadenie IT bezpečnosti - D. Olejár
13:10‑18:25KTVSn Telesná výchova a šport (5) - KTVŠ
15:40‑17:55F2-167c Úvod do optiky a laserov - P. Veis
15:40‑17:10F1-111p Vybrané kapitoly spektrometrie gama žiarenia - I. Sýkora
15:40‑17:10F2p Základy matematiky (3) - M. Demetrian
14:00‑17:00F1-326p Základy všeobecnej biológie - M. Babincová
14:50‑16:20F1-360p Žiarenie v atmosfére - J. Bartok

Výber aktívneho rozvrhu

Menu používateľa

anonymný návštevník

Linky