Aktuálna výučba

prebiehajúca o 13:30
ČasMiestnosťHodina
13:10‑14:40F2-272p Ab initio modelovanie materiálov - R. Martoňák
12:20‑13:50F1-360p Agrometeorológia a bioklimatológia  - I. Damborská
13:10‑14:40M-VIp Algebra (3) - J. Guričan
13:30‑15:20LF-AUl Anatómia (2) - LFUK
13:10‑14:40F1-247c Anglický jazyk pre doktorandov (2) - S. Tomášková
13:10‑14:40M-XIIc Anglický jazyk pre doktorandov (2) - A. Zemanová
12:35‑14:05FIF-G104s Anglický román 18. storočia - FiFUK
13:10‑13:55F1-357c Astronómia a meteorológia - M. Paprskárová, M. Melo, J. Tóth
12:20‑13:50M-125p Asymptotické metódy - P. Guba
12:20‑13:50M-IVs Bakalársky seminár (2) - T. Vinař, B. Brejová
12:20‑13:50B1-307p Biológia človeka - PriFUK
13:10‑14:40B2-407Ap Biologické invázie pre učiteľov 2 - PriFUK
12:35‑14:05FIF-G16s Dejiny komiksu v USA - FiFUK
13:10‑14:40F1-246c Doplňujúci kurz anglického jazyka (2) - J. Kočvarová
12:20‑13:50F1-327p Experimentálne metódy jadrovej fyziky (2) - M. Pikna
13:10‑14:40I-H6c Extrémne programovanie - I. Uhliarik, F. Gyárfáš
13:10‑15:25B2-446c Fyzika pre chémiu - L. Moravský
13:10‑15:25Ch2-201c Fyzika pre chémiu - L. Moravský, S. Ďurčányová
13:10‑15:25Ch2-301c Fyzika pre chémiu - L. Moravský, E. Maťaš
13:10‑14:40F1-328c Geometrické modelovanie v grafike - A. Mihálik
13:10‑14:40F2-s168p Katalýza a zelené aplikácie - K. Hensel
12:20‑13:50F1-112p Kozmická elektrodynamika (2) - R. Nagy
13:10‑14:40I-9k Logika pre informatikov - J. Kľuka, I. Bečková
13:25‑14:10FIF-S3s Mediálna výchova - FiFUK
ČasMiestnosťHodina
12:20‑15:20M-VIIIk Medzinárodné financie - D. Majerčáková
11:30‑13:45F1-326p Metodika prípravy a realizácie výskumných projektov - I. Waczulíková
12:20‑13:50F2-125c Metódy riešenia fyzikálnych úloh (1) - J. Tekel
12:20‑13:50F2-051c Optika - P. Čermák
12:20‑13:50M-VIIc Počítačová geometria (2) - M. Makovník
13:25‑14:10FIF-S520s Podoby osvietenskej filozofie - FiFUK
13:10‑15:25F2-086l Praktikum z elektriny a magnetizmu - T. Roch
12:20‑13:50M-IXp Pravdepodobnostné algoritmy - D. Pardubská
12:20‑13:50M-120p Projektívna geometria (1) - T. Rusin
13:10‑15:25F2-126s Seminár - P. Demkanin
13:10‑13:55F2-167s Seminár pracoviska (2) - P. Veis
13:10‑13:55F2-167s Seminár pracoviska (4) - P. Veis
13:10‑13:55F2-167s Seminár pracoviska (6) - P. Veis
13:10‑13:55F2-167s Seminár pracoviska (8) - P. Veis
13:10‑18:25 c Telesná výchova a šport (2) - KTVŠ
12:20‑13:50M-Vp Teória informácie a teória kódovania (2) - D. Olejár
12:20‑13:50M-VIIk Úvod do geometrického modelovania - M. Makovník
13:10‑14:40M-XIp Úvod do kódovania - R. Jajcay
13:10‑14:40I-H3c Úvod do riešenia informatických úloh - M. Tomcsányiová, D. Bezáková
13:10‑14:40M-Iv Úvod do teórie grafov - M. Mačaj
13:10‑14:40M-201p Vybrané partie z finančnej matematiky - I. Melicherčík
13:25‑14:10FIF-S519s Vybrané problémy z feministickej filozofie - FiFUK
13:10‑14:40Ch2-213s Základy chémie (2) - PriFUK
12:20‑13:50F1-111p Základy environmentálnej fyziky - I. Sýkora, R. Böhm

Výber aktívneho rozvrhu

Menu používateľa

anonymný návštevník

Linky