Aktuálna výučba

prebiehajúca o 16:05
ČasMiestnosťHodina
14:50‑16:20M-XIIp Algebraická topológia - J. Korbaš, T. Macko
14:50‑16:20M-XIIp Algebraická topológia (2) - J. Korbaš, T. Macko
14:50‑16:20F1-219p Analýza seizmického signálu a obrazu - P. Moczo
14:50‑16:20F2-283c Anglický jazyk pre doktorandov (2) - A. Zemanová
14:50‑16:20G-337v Aplikovaná fyzika - J. Brestenský
15:40‑17:10M-Vp Biomatematika (2) - J. Jaroš
15:40‑17:10I-8s Computational Cognitive Neuroscience - Ľ. Beňušková
14:50‑16:20I-H6c Databázy (2) - A. Šimko, M. Tomko
14:50‑16:20F1-109p DEA modely - M. Halická
15:40‑17:10M-IIIs Didaktika matematiky v praxi (2) - J. Fraasová
14:50‑16:20M-208c Finančné deriváty - B. Stehlíková
15:40‑17:55M-217p Integrácia dátových zdrojov - V. Boža, T. Vinař, B. Brejová
14:50‑16:20F1-248c Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie - A. Hrušecká
14:50‑16:20F1-108p Kognitívne vedy: jazyk a kognícia - J. Rybár
14:50‑16:20M-126p Kombinatorika - J. Tomanová
14:00‑16:15M-VIIk Metódy riešenia matematických úloh (2) - M. Dillingerová
ČasMiestnosťHodina
14:50‑16:20M-120c Modelovanie kriviek a plôch (2) - M. Bátorová
14:50‑16:20M-116p Modelovanie kriviek a plôch (4) - P. Chalmovianský
14:50‑16:20F1-326p Molekulárna biofyzika - T. Hianik
15:40‑16:25F1-262l Praktikum z rádiometrie a spektrometrie - M. Müllerová
14:50‑16:20M-Ip Priemyselná organizácia - J. Pekár
13:10‑16:10Bp Programovanie paralelných a distribuovaných systémov - D. Gruska
14:00‑16:15M-223s Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch - P. Quittner
15:40‑17:10I-32c Školský manažment - L. Budinská
15:40‑17:10I-9c Školský manažment - K. Miková
14:50‑16:20M-XIp Štatistické metódy v klinických skúškach - L. Filová
13:10‑17:40KTVSn Telesná výchova a šport (2) - KTVŠ
14:50‑16:20F1-328p Teória elektromagnetického poľa - M. Mojžiš
15:40‑16:25F1-327p Teória jadra - F. Šimkovic
15:40‑17:10F2-051p Úvod do fyziky plazmy a elektrických výbojov - M. Stano, M. Janda, D. Kováčik
14:50‑16:20F2-130p Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky - V. Černý
14:50‑16:20M-102p Zobrazovacie metódy (4) - K. Rostás

Výber aktívneho rozvrhu

Menu používateľa

anonymný návštevník

Linky