Rozvrh miestnosti

Typ miestnosti:
Kapacita: 500

Začiatok PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatok
7:20
8:10
9:00
L
1.-5.týždeň
9:50
Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky
S
L
CH2-202, 9.-12. týždeň
Seminár počítačového videnia
S
C
každý druhý týždeň
10:40
Dištančný blok
N
11:30
C
každý druhý týždeň
Dištančný blok
N
C
každý druhý týždeň
C
každý druhý týždeň
C
každý druhý týždeň
12:20
Seminár CNC
S
Seminár z algebraickej teórie grafov
S
13:10
Profesorské prednášky
N
C
každý druhý týždeň
Seminár YACGS
S
P
F1-160
C
3AIN - pre opakujucich
Seminár z optimalizácie
S
L
CH2-202, 9.-12. týždeň
P
každý druhý týždeň
P
medicinska
L
6.-.14.týždeň
14:00
Akademické podporné centrum
S
Seminár
S
ODI, KDMFI
Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch
S
14:50
C
F1-160
C
3AIN - pre opakujúcich
C
3AIN - pre opakujúcich
L
(CH2-202, 9.-12. týždeň
15:40
16:30
C
pre opakujúcich, druhá polovica semestra
17:20
18:10
písomky
N
písomky
N
písomky
N
písomky
N
písomky
N
písomky
N
písomky
N
písomky
N
P
prvý týždeň
písomky
N
19:00