FiFUK

Začiatok PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatok
7:20
8:10
9:00
9:50
10:40
11:30
12:20
13:10
14:00
14:50
15:40
16:30
17:20
18:10
19:00
Deň Od Do Miestnosť Typ Kód Predmet Vyučujúci Poznámka
Po 9:05 10:35 FIF-G103 Seminár A-buAN-05 Jazykové semináre FiFUK
Po 9:55 10:40 FIF-G127 Seminár A-buAN-203 Dejiny a reálie USA FiFUK
Po 10:50 12:20 FIF-S3 Seminár A-muAN-302 Didaktika anglického jazyka a literatúry 2 FiFUK
Po 10:50 12:20 FIF-S2 Seminár A-buAN-02 Fonetika a fonológia FiFUK
Po 12:35 14:05 FIF-G103 Seminár A-buAN-05 Jazykové semináre FiFUK
Po 12:35 14:05 FIF-N417 Seminár A-boIS-080 Digitálna gramotnosť vo vzdelávaní FiFUK
Po 14:20 15:50 FIF-G103 Seminár A-muAN-306 Metodické prístupy k výučbe písomného prejavu FiFUK
Po 16:05 17:35 FIF-G16 Seminár A-buAN-116 Britská angličtina FiFUK
Po 16:05 17:35 FIF-G103 Seminár A-muAN-305 Metodické prístupy k výučbe ústneho jazykového prejavu FiFUK
Po 16:55 18:25 FIF-S519 Seminár A-boFI-145 Grécke minimum pre filozofov FiFUK
Ut 8:05 10:35 FIF-G16 Seminár A-muAN-106 Sociolingvistika FiFUK
Ut 9:05 9:50 FIF-S520 Prednáška A-AboLO-32 Argumentácia vo filozofii FiFUK
Ut 9:05 10:35 FIF-S519 Seminár A-moFI-139 Sokrates a sokratici FiFUK
Ut 9:05 10:35 FIF-G110 Seminár A-buAN-107 Akademické písanie FiFUK
Ut 9:55 10:40 FIF-S520 Seminár A-AboLO-32 Argumentácia vo filozofii FiFUK
Ut 10:50 11:35 FIF-S2 Prednáška A-AmoSO-30 Sociológia detstva a mladosti FiFUK
Ut 10:50 12:20 FIF-S520 Prednáška A-AmoLO-04 Transparentná intenzionálna logika FiFUK
Ut 10:50 12:20 FIF-G110 Seminár A-muAN-302 Didaktika anglického jazyka a literatúry 2 FiFUK
Ut 10:50 12:20 FIF-G16 Seminár A-muAN-208 Černošské literatúry a kultúry Kanady FiFUK
Ut 10:50 12:20 FIF-G104 Seminár A-muAN-212 Ženy a ich postavenie v spoločnosti v 18. a 19. storočí FiFUK
Ut 10:50 11:35 FIF-S519 Prednáška A-AboLO-08 Dejiny analytickej filozofie 2 FiFUK
Ut 10:50 11:35 FIF-N315 Prednáška A-boFI-106 Environmentálna etika FiFUK
Ut 11:40 12:25 FIF-N315 Seminár A-boFI-106 Environmentálna etika FiFUK
Ut 11:40 12:25 FIF-S519 Seminár A-AboLO-08 Dejiny analytickej filozofie 2 FiFUK
Ut 12:35 14:05 FIF-G16 Seminár A-buAN-116 Britská angličtina FiFUK
Ut 14:20 15:50 FIF-G104 Seminár A-muAN-213 Filmové adaptácie literárnych diel FiFUK
Ut 14:20 15:50 FIF-G110 Seminár A-buAN-221 Korektívna výslovnosť FiFUK
Ut 16:05 16:50 FIF-S519 Prednáška A-boFI-147 Filozofia a umenie dobrého života FiFUK
Ut 16:05 17:35 FIF-G16 Seminár A-buAN-203 Dejiny a reálie USA FiFUK
Ut 16:55 17:40 FIF-S519 Seminár A-boFI-147 Filozofia a umenie dobrého života FiFUK
Ut 17:50 18:35 FIF-S519 Prednáška A-moFI-171 Filozofia umelej inteligencie FiFUK
Ut 17:50 19:20 FIF-S520 Seminár A-boFI-123 Texty z nemeckej klasickej filozofie FiFUK
Ut 18:40 19:25 FIF-S519 Prednáška A-moFI-171 Filozofia umelej inteligencie FiFUK
St 8:10 8:55 FIF-G127 Seminár A-buAN-205 Britská literatúra 2 FiFUK
St 8:10 9:40 FIF-G110 Seminár A-mpAN-220 Vybrané kapitoly z americkej histórie a filmu FiFUK
St 8:55 9:50 FIF-N427 Prednáška A-moFI-113 Filozofická antropológia 2 FiFUK
St 9:05 9:50 FIF-S3 Prednáška A-buAN-03 Morfológia a syntax FiFUK
St 9:55 11:25 FIF-S3 Seminár A-buAN-03 Morfológia a syntax FiFUK
St 9:55 10:40 FIF-N427 Seminár A-moFI-113 Filozofická antropológia 2 FiFUK
St 10:50 11:35 FIF-N315 Prednáška A-moFI-159 Československý disent a filozofia FiFUK
St 11:40 12:25 FIF-N315 Seminár A-moFI-159 Československý disent a filozofia FiFUK
St 12:35 14:05 FIF-G16 Seminár A-muAN-206 Americké divadlo a spoločnosť FiFUK
St 12:35 14:05 FIF-G103 Seminár A-buAN-05 Jazykové semináre FiFUK
St 12:35 13:20 FIF-G208 Prednáška A-boFI-123 Texty z nemeckej klasickej filozofie FiFUK FiF-G209
St 12:35 14:05 FIF-G104 Seminár A-bpAN-220 Literatúra a film FiFUK
St 13:25 14:10 FIF-G208 Seminár A-boPE-045 Vybrané kapitoly zo života a diela J. A. Komenského FiFUK FiF-G209
St 13:25 14:55 FIF-S519 Prednáška A-boFI-008 Dejiny filozofie 4: Nemecký idealizmus a filozofia 19. storočia FiFUK
St 14:20 15:50 FIF-N315 Seminár A-AmoLO-14 Kauzalita FiFUK
St 14:20 15:50 FIF-G110 Seminár A-mpAN-220 Vybrané kapitoly z americkej histórie a filmu FiFUK
St 14:20 15:50 FIF-G16 Seminár A-buAN-218 Populárna kultúra anglofónnych oblastí FiFUK
St 14:20 15:50 FIF-G104 Seminár A-buAN-214 Kanadská poviedka 20. storočia FiFUK
St 15:10 15:55 FIF-G208 Seminár A-boFI-008 Dejiny filozofie 4: Nemecký idealizmus a filozofia 19. storočia FiFUK
St 16:05 16:50 FIF-S519 Prednáška A-boFI-010 Sociálna a politická filozofia FiFUK
St 16:05 17:35 FIF-S520 Seminár A-moFI-166 Matematika v dejinách filozofie FiFUK
St 16:05 17:35 FIF-G103 Seminár A-buAN-05 Jazykové semináre FiFUK
Št 9:05 9:50 FIF-S520 Prednáška A-boFI-905 Rodové štúdiá FiFUK
Št 9:05 9:50 FIF-G208 Prednáška A-muSZ-150 Rodové aspekty výchovy a socializácie FiFUK FiF-G209
Št 9:05 10:35 FIF-S519 Seminár A-boFI-144 Filozofia a kritické myslenie FiFUK
Št 9:05 10:35 FIF-N424 Cvičenie A-boCJ-004 Odborná angličtina 4 FiFUK
Št 9:05 10:35 FIF-G110 Seminár A-buAN-205 Britská literatúra 2 FiFUK
Št 9:05 9:50 FIF-N315 Prednáška A-moFI-137 Problém národa v slovenskej filozofii FiFUK
Št 9:55 10:40 FIF-G208 Seminár A-muSZ-150 Rodové aspekty výchovy a socializácie FiFUK FiF-G209
Št 9:55 10:40 FIF-N315 Seminár A-moFI-137 Problém národa v slovenskej filozofii FiFUK
Št 9:55 10:40 FIF-S520 Seminár A-boFI-905 Rodové štúdiá FiFUK
Št 10:50 12:20 FIF-G104 Seminár A-buAN-02 Fonetika a fonológia FiFUK
Št 10:50 11:35 FIF-S520 Prednáška A-moFI-007 Metaetika FiFUK
Št 10:50 12:20 FIF-G110 Seminár A-buAN-213 Úvod do kanadskej literatúry FiFUK
Št 10:50 12:20 FIF-S519 Seminár A-boFI-118 Platón FiFUK
Št 11:40 12:25 FIF-S520 Seminár A-moFI-007 Metaetika FiFUK
Št 12:35 13:20 FIF-S520 Prednáška A-boFI-119 Podoby osvietenskej filozofie FiFUK
Št 12:35 13:20 FIF-S3 Prednáška A-moZU-153 Mediálna výchova FiFUK
Št 12:35 14:05 FIF-G104 Seminár A-buAN-211 Anglický román 18. storočia FiFUK
Št 12:35 13:20 FIF-S519 Prednáška A-boFI-128 Vybrané problémy z feministickej filozofie FiFUK
Št 12:35 14:05 FIF-G16 Seminár A-buAN-430 Dejiny komiksu v USA FiFUK
Št 13:25 14:10 FIF-S520 Seminár A-boFI-119 Podoby osvietenskej filozofie FiFUK
Št 13:25 14:10 FIF-S3 Seminár A-moZU-153 Mediálna výchova FiFUK
Št 13:25 14:10 FIF-S519 Seminár A-boFI-128 Vybrané problémy z feministickej filozofie FiFUK
Št 14:20 15:50 FIF-S520 Seminár A-boFI-010 Sociálna a politická filozofia FiFUK
Št 14:20 15:50 FIF-G127 Seminár A-buAN-120 Lexikálno-gramatická analýza písaného textu FiFUK FiF-G123
Št 14:20 15:05 FIF-S3 Prednáška A-boSO-101 Základy sociológie pre nesociológov FiFUK
Št 14:20 15:50 FIF-G16 Seminár A-muAN-106 Sociolingvistika FiFUK
Št 14:20 15:50 FIF-G104 Seminár A-muAN-204 Experiment v románe FiFUK
Št 14:20 15:50 FIF-G103 Seminár A-buAN-210 Reálie Austrálie a Nového Zélandu FiFUK
Št 15:10 15:50 FIF-S3 Seminár A-boSO-101 Základy sociológie pre nesociológov FiFUK
Št 16:05 17:35 FIF-G16 Seminár A-muAN-431 Americký Juh FiFUK
Št 16:05 17:35 FIF-N315 Seminár A-AboLO-14 Metodologické základy vedeckého výskumu FiFUK
Št 16:05 17:35 FIF-G104 Seminár A-buAN-120 Lexikálno-gramatická analýza písaného textu FiFUK FiF-G123
Št 16:05 16:50 FIF-G208 Prednáška A-buSZ-113 Úvod do estetiky pre neestetikov 2 FiFUK FiF-G362
Št 16:55 17:40 FIF-G208 Seminár A-buSZ-113 Úvod do estetiky pre neestetikov 2 FiFUK FiF-G362
Pi 9:05 10:35 FIF-G110 Seminár A-buAN-05 Jazykové semináre FiFUK
Pi 10:50 12:20 FIF-G103 Seminár A-muAN-304 Metodické prístupy k výučbe gramatiky a slovnej zásoby FiFUK
Pi 10:50 12:20 FIF-S520 Seminár A-boFI-101 Aristoteles FiFUK
Pi 10:50 12:20 FIF-G103 Seminár A-muAN-101 Kontrastívny rozbor angličtiny a slovenčiny FiFUK
Pi 10:50 12:20 FIF-S519 Seminár A-moFI-172 Tomáš Akvinský o láske FiFUK
Pi 11:40 13:10 FIF-S2 Prednáška A-buSZ-011 Všeobecná didaktika FiFUK
Pi 13:25 14:10 FIF-N306 Seminár A-buSZ-011 Všeobecná didaktika FiFUK
Načítavam...

Predmety a hodiny

(názov/kód predmetu, učiteľ, miestnosť)

Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny

Rozvrhy pre učiteľov

(meno a/alebo priezvisko učiteľa)

Rozvrhy pre miestnosti

(názov miestnosti)

Rozvrhy pre krúžky

(názov krúžku)

Výber aktívneho rozvrhu

Akcie rozvrhu vyučujúceho

Menu používateľa

anonymný návštevník

Linky