Začiatok PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatok
7:20
Rezervácia - trvalá
Regionálna geografia Slovenska
Rezervácia - trvalá
N
8:10
Rezervácia - trvalá
Svet. náboženstvá
Rezervácia - trvalá
Všeobecná chémia pre učiteľov
9:00
9:50
Rezervácia - trvalá
Rétorika pre učiteľov
Rezervácia - trvalá
Didaktika geografie
Rezervácia - trvalá
Didaktika chémie 1
Rezervácia - trvalá
Demokr. pol. id. a VG
Rezervácia - trvalá
Priestorova organizacia verejnej správy
10:40
11:30
Rezervácia - trvalá
Geografia hotelierstva
Rezervácia - trvalá
Didaktika školských pokusov z chémie
Rezervácia - trvalá
Demokr. pol. id. a VG
12:20
Rezervácia - trvalá
N
Rezervácia - trvalá
Kompletná geografická analýza malého regiónu
Rezervácia - trvalá
Všeobecná chémia pre učiteľov
13:10
Rezervácia - trvalá
Didaktika geografie
Rezervácia - trvalá
Mapový jazyk
Rezervácia - trvalá
Všeobecná chémia pre učiteľov
14:00
Rezervácia - trvalá
Uzemné plánovanie
Rezervácia - trvalá
Regionálna geografia Slovenska/PT
Rezervácia - trvalá
Regióny sveta/NT
14:50
Rezervácia - trvalá
Trendy populačného vývoja sveta
Rezervácia - trvalá
Aktuálne problémy v biogeografii
Rezervácia - trvalá
Didaktika chémie 1
Rezervácia - trvalá
Digitálne technoógie vo vzdelávaní 3
Rezervácia - trvalá
Rnvironmentálna etika
Rezervácia - trvalá
Regióny sveta
Rezervácia - trvalá
Mapový jazyk
Rezervácia - trvalá
Kvantitatívne metody v geografii
Rezervácia - trvalá
Rezervácia - trvalá
Rezervácia - trvalá
Rezervácia - trvalá
Rezervácia - trvalá
Rezervácia - trvalá
N
Rezervácia - trvalá
Rezervácia - trvalá
Rezervácia - trvalá
Rezervácia - trvalá
Rezervácia - trvalá
Rezervácia - trvalá
Rezervácia - trvalá
Rezervácia - trvalá
Rezervácia - trvalá
Rezervácia - trvalá
15:40
Rezervácia - trvalá
Chémia polymérov/Ch1-303
Rezervácia - trvalá
N
16:30
Rezervácia - trvalá
Digitálne technoógie vo vzdelávaní 3
Rezervácia - trvalá
17:20
Rezervácia - trvalá
Žiarernie a život pre učiteľov
18:10
písomky
N
písomky
N
písomky
písomky
písomky
N
písomky
písomky
písomky
N
písomky
N
písomky
N
19:00
19:50
20:40
Deň Od Do Miestnosť Typ Kód Predmet Vyučujúci Poznámka
Po 8:10 10:25 B2-304 Kurz N-bUGE-032 Mobilita, migračné toky a ich manažment
Po 9:00 10:30 B2-407A Prednáška N-bUBI-048 Ekologické princípy ochrany prírody pre učiteľov
Po 9:50 11:20 Ch1-2 Prednáška N-bBFR-004 Základy fyziológie rastlín
Po 10:40 12:10 B2-304 Kurz N-bUGE-036 Vybrané kapitoly zo sociálnej a kultúrnej antropológie
Po 12:20 19:50 C Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Po 13:10 14:40 B1-307 Prednáška N-bZFG-065 Pedológia a pedogeografia
Po 14:50 16:20 B2-407A Kurz N-bUBI-044 Medicínska entomológia
Po 14:50 17:05 Ch2-130 Kurz Rezervácia - trvalá Trendy populačného vývoja sveta
Po 14:50 16:20 B1-307 Prednáška N-bUGE-018 Ľudské sídla a ich pretváranie - geografia sídiel a mestského rozvoja
Po 14:50 16:20 B2-446 Prednáška N-bUGE-014 Geografia dopravy a logistiky
Po 14:50 16:20 Ch1-3 Prednáška N-bZFG-057 Klimatické zmeny, hrozby a riziká
Po 15:40 17:10 B2-102 Cvičenie N-mUBI-032 Základy genetiky
Po 16:30 18:00 B1-319 Prednáška Rezervácia - trvalá Digitálne technoógie vo vzdelávaní 3
Po 16:30 17:15 Ch1-3 Cvičenie N-bZFG-057 Klimatické zmeny, hrozby a riziká
Po 16:30 18:00 B1-307 Prednáška N-bUGE-057 Demografický vývoj: vybrané príčiny a dôsledky
Ut 8:10 12:40 KTVS Cvičenie 1-MXX-210 Telesná výchova a šport (3)
Ut 8:10 9:40 Ch1-3 Prednáška A-muSZ-002 Metodológia pedagogického výskumu
Ut 9:00 11:15 B1-435 Kurz N-bUGE-033 Trendy vývoja v geografii obchodu
Ut 9:00 10:30 B1-307 Výber/Vol N-bUGE-019 Ekonómia a verejné financie
Ut 9:50 11:20 B2-404 Prednáška N-bUBI-046 Hydrobiológia 1 pre učiteľov
Ut 9:50 11:20 Ch1-3 Seminár Rezervácia - trvalá Rétorika pre učiteľov
Ut 10:40 12:10 B2-407A Prednáška N-bUBI-045 Biologické invázie pre učiteľov 1
Ut 10:40 12:10 B1-307 Výber/Vol N-bUGE-019 Ekonómia a verejné financie
Ut 11:30 13:00 B1-529 Prednáška N-mUBI-034 Biológia reprodukčného a postreprodukčného veku pre pedagógov
Ut 11:30 13:45 B1-567 Kurz Rezervácia - trvalá Geografia hotelierstva
Ut 11:30 13:00 Ch2-202 Cvičenie Rezervácia - trvalá Didaktika školských pokusov z chémie
Ut 13:10 14:40 B1-401a Prednáška N-bUBI-107 Bioakustika pre učiteľov biológie
Ut 14:50 16:20 Ch1-3 Prednáška Rezervácia - trvalá Aktuálne problémy v biogeografii
Ut 14:50 16:20 B1-319 Seminár Rezervácia - trvalá Didaktika chémie 1
Ut 15:40 17:10 PriF Prednáška Rezervácia - trvalá Chémia polymérov/Ch1-303
Ut 16:30 18:00 B1-305 Prednáška N-bUBI-060 Úžitkové rastliny pre učiteľov
Ut 17:20 18:50 B2-404 Prednáška Rezervácia - trvalá Žiarernie a život pre učiteľov
Ut 18:10 21:10 B Nezadaný typ písomky
Ut 18:10 21:10 Nezadaný typ písomky
Ut 18:10 21:10 F2 Nezadaný typ písomky
Ut 18:10 21:10 F1 Nezadaný typ písomky
Ut 18:10 21:10 A Nezadaný typ písomky
St 7:20 8:50 B1-435 Prednáška N-bUGE-033 Regióny Euroázie - vybrané problémy Ázia
St 8:10 10:25 B2-107 Cvičenie N-bBFR-004 Základy fyziológie rastlín
St 8:10 9:40 B1-307 Prednáška Rezervácia - trvalá Svet. náboženstvá
St 9:00 10:30 B1-435 Prednáška N-bUGE-033 Regióny Euroázie - vybrané problémy Európa
St 9:00 11:15 Ch1-3 Výber/Vol N-bUGE-036 Historická geografia pre učiteľov
St 9:50 12:05 Ch2-118 Kurz Rezervácia - trvalá Didaktika geografie
St 9:50 11:20 B2-302 Prednáška Rezervácia - trvalá Didaktika chémie 1
St 9:50 11:20 B1-307 Prednáška Rezervácia - trvalá Demokr. pol. id. a VG
St 10:40 11:25 B1-435 Cvičenie N-bUGE-033 Regióny Euroázie - vybrané problémy Ázia
St 11:30 13:00 B1-307 Cvičenie Rezervácia - trvalá Demokr. pol. id. a VG
St 11:30 12:15 B1-435 Cvičenie N-bUGE-033 Regióny Euroázie - vybrané problémy Európa
St 13:10 14:40 B1-435 Prednáška Rezervácia - trvalá Didaktika geografie
St 13:10 14:40 G-16A Prednáška Rezervácia - trvalá Mapový jazyk
St 13:10 14:40 Ch1-3 Prednáška N-bUGE-057 Demografický vývoj: vybrané príčiny a dôsledky
St 13:10 18:25 KTVS Cvičenie 1-MXX-310 Telesná výchova a šport (5)
St 13:10 13:55 B2-304 Cvičenie N-bUGE-055 Štatistika pre učiteľov geografie
St 14:00 16:15 B1-305 Kurz Rezervácia - trvalá Uzemné plánovanie
St 14:50 16:20 B1-319 Prednáška Rezervácia - trvalá Digitálne technoógie vo vzdelávaní 3
St 14:50 16:20 B1-307 Prednáška Rezervácia - trvalá Rnvironmentálna etika
St 14:50 16:20 B1-435 Prednáška Rezervácia - trvalá Regióny sveta
St 14:50 16:20 G-16A Cvičenie Rezervácia - trvalá Mapový jazyk
St 15:40 17:55 PriF Seminár N-mUBI-103 Didaktika školských pokusov z biológie 1 Ch2-151
St 16:30 18:00 B1-435 Prednáška A-AboSO-102 Sociálne nerovnosti
St 18:10 21:10 F2 Nezadaný typ písomky
St 18:10 21:10 F1 Nezadaný typ písomky
St 18:10 21:10 Nezadaný typ písomky
St 18:10 21:10 B Nezadaný typ písomky
St 18:10 21:10 A Nezadaný typ písomky
Št 7:20 9:35 B1-435 Prednáška Rezervácia - trvalá Regionálna geografia Slovenska
Št 8:10 9:40 B1-301 Seminár A-buSZ-101 Digitálne technológie vo vzdelávaní
Št 9:00 10:30 B2-407A Prednáška N-bBEK-020 Ekológia a matematika
Št 9:50 12:05 B1-307 Kurz Rezervácia - trvalá Priestorova organizacia verejnej správy
Št 9:50 11:20 Ch1-1 Prednáška N-mUBI-032 Základy genetiky
Št 9:50 11:20 B1-567 Prednáška A-muSZ-002 Metodológia pedagogického výskumu
Št 10:40 11:25 B2-407A Seminár N-bBEK-020 Ekológia a matematika
Št 11:30 13:00 Ch1-2 Prednáška N-mUBI-029 Ekológia
Št 11:30 13:00 B1-305 Prednáška A-buSZ-101 Digitálne technológie vo vzdelávaní párny týždeň
Št 12:20 14:35 B2-102 Kurz Rezervácia - trvalá Kompletná geografická analýza malého regiónu
Št 13:10 18:25 KTVS Cvičenie 1-MXX-110 Telesná výchova a šport (1)
Št 13:10 14:40 B2-407A Prednáška N-bUBI-049 Evolučné trendy pre učiteľov
Št 13:10 14:40 Ch1-1 Prednáška Rezervácia - trvalá Všeobecná chémia pre učiteľov
Št 13:10 14:40 Ch1-2 Prednáška N-bUGE-026 Základy kartografie a geoinformatiky
Št 14:00 15:30 B2-302 Cvičenie Rezervácia - trvalá Regionálna geografia Slovenska/PT
Št 14:00 15:30 B2-302 Cvičenie Rezervácia - trvalá Regióny sveta/NT
Št 14:50 16:20 B2-401 Cvičenie N-bUBI-047 Cvičenia z hydrobiológie 1 pre učiteľov
Št 14:50 17:05 B2-301 Kurz Rezervácia - trvalá Kvantitatívne metody v geografii
Št 16:30 18:45 B1-301 Kurz N-bUGE-032 Úvod do štúdia geografie a planetárna geografia
Pi 7:20 14:50 C Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Pi 8:10 12:40 KTVS Cvičenie 2-MXX-110 Telesná výchova a šport (1)
Pi 8:10 9:40 Ch1-2 Prednáška Rezervácia - trvalá Všeobecná chémia pre učiteľov
Pi 8:10 9:40 PriF Seminár N-mBGE-124 Problémové úlohy z genetiky pre učiteľov online
Pi 9:00 10:30 B1-305 Prednáška N-bUGE-055 Štatistika pre učiteľov geografie
Pi 10:40 12:10 Ch1-2 Cvičenie N-bUGE-026 Základy kartografie a geoinformatiky
Pi 12:20 13:50 Ch2-201 Cvičenie Rezervácia - trvalá Všeobecná chémia pre učiteľov
Pi 14:50 20:05 F2-126 Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Pi 14:50 20:05 F2-295 Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Pi 14:50 20:05 M-VI Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Pi 14:50 20:05 M-V Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Pi 14:50 20:05 F1-149 Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Pi 14:50 20:05 B Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Pi 14:50 20:05 F1 Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Pi 14:50 20:05 F1-247 Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Pi 14:50 20:05 M-III Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Pi 14:50 20:05 F1-248 Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Pi 14:50 20:05 M-I Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Pi 14:50 20:05 M-II Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Pi 14:50 20:05 F1-145 Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Pi 14:50 20:05 F1-109 Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Pi 14:50 20:05 M-IV Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Pi 14:50 20:05 F1-108 Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Pi 15:40 20:10 C Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Pi 16:30 20:15 F1-223 Nezadaný typ Rezervácia - trvalá
Načítavam...

Predmety a hodiny

(názov/kód predmetu, učiteľ, miestnosť)

Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny

Rozvrhy pre učiteľov

(meno a/alebo priezvisko učiteľa)

Rozvrhy pre miestnosti

(názov miestnosti)

Rozvrhy pre krúžky

(názov krúžku)

Výber aktívneho rozvrhu

Akcie rozvrhu vyučujúceho

Menu používateľa

anonymný návštevník

Linky