Rozvrh krúžku 1mDRS

Začiatok PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatok
8:10
každý druhý týždeň
9:00
Seminár z teórie reálnych funkcií
9:50
Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky
10:40
11:30
12:20
13:10
Seminár
14:00
Seminár z optimalizácie
Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch
Seminár
14:50
15:40
16:30
Seminár o Gordonových hypotézach
17:20
18:10
19:00
Deň Od Do Miestnosť Typ Kód Predmet Vyučujúci Poznámka
Po 9:50 11:20 M-XII Seminár Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky A. Pázman
Po 9:50 11:20 M-oG Seminár 2-MPG-163 Seminár z geometrie pseudoeuklidovských priestorov (1) M. Božek
Po 11:30 13:00 I-9 Seminár 2-MPG-161 Seminár z numerickej geometrie (1) V. Zaťko
Po 12:20 13:50 M-201 Prednáška 3-MAM-001 Moderné metódy konvexnej optimalizácie (1) M. Halická
Po 16:30 18:00 M-112 Prednáška 3-MVM-017 Multidimenzionálne vzťahy didaktiky matematiky a pedagogicko-psychologických vied V. Uherčíková
Ut 11:30 13:00 I-H4 Prednáška 3-MVM-052 Tvorba pedagogického softvéru pre matematiku M. Tomcsányiová
Ut 13:10 14:40 M-216 Seminár Seminár R. Potocký
Ut 13:10 14:40 M-109 Prednáška 3-MAM-023 Nelineárna funkcionálna analýza M. Fečkan
Ut 14:50 16:20 M-109 Prednáška 3-MAM-021 Funkcionálne diferenciálne rovnice J. Jaroš
Ut 15:40 17:10 M-XI Prednáška 2-EFM-215 Kvantitatívne metódy v riadení rizík P. Jurča
St 8:10 9:40 M-201 Prednáška 3-MAM-015 Stochastické programovanie S. Kilianová
St 8:10 9:40 M-XII Cvičenie 2-MAT-111 Dynamické systémy F. Jaroš každý druhý týždeň
St 9:00 11:15 M-126 Seminár Seminár z teórie reálnych funkcií P. Kostyrko
St 9:50 11:20 M-109 Prednáška 2-MAT-111 Dynamické systémy M. Medveď
St 11:30 13:00 M-109 Prednáška 3-MAM-020 Variačné metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc M. Fečkan
St 13:10 14:40 F2 Prednáška 3-MAM-011 Finančná matematika (2) I. Melicherčík
St 14:00 15:30 M-201 Seminár Seminár z optimalizácie M. Trnovská, M. Hamala, S. Kilianová, M. Halická, Z. Chladná
St 14:50 16:20 M-112 Prednáška 3-MVM-010 Teória didaktických situácií (1) I. Kohanová
St 16:30 18:00 M-126 Seminár Seminár o Gordonových hypotézach P. Zlatoš
Št 9:00 10:30 M-109 Prednáška 2-MAT-131 Analýza na varietach M. Fečkan
Št 9:50 11:20 M-oDM Prednáška 3-MVM-037 Problémy vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ (1) B. Kamrlová vyuka v M-134
Št 9:50 11:20 M-213 Seminár 3-MDM-033 Seminár z teórie grafov a kombinatoriky M. Škoviera
Št 10:40 11:25 M-109 Cvičenie 2-MAT-131 Analýza na varietach M. Fečkan
Št 12:20 13:50 M-oDM Prednáška 3-MVM-032 Psychológia v školskej praxi B. Kamrlová vyuka v M-134
Št 13:10 14:40 M-109 Prednáška 3-MVM-045 Školská matematika vo svetle vyššej matematiky (1) Z. Kubáček
Št 14:00 16:15 M-223 Seminár Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch P. Quittner
Št 14:50 16:20 F2 Prednáška 3-MAM-011 Finančná matematika (2) I. Melicherčík
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-FJF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-FCH-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-MGT-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-INF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-FVM-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-MNA-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-FVF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-FBF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-FEN-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-MVM-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 9:50 11:20 M-oG Seminár 2-MPG-165 Seminár z algebraickej geometrie (1) P. Chalmovianský
Pi 9:50 12:50 M-126 Seminár 2-MAT-605 Seminár z filozofie matematiky (1) L. Kvasz raz za dva týždne
Pi 11:30 13:00 F2-283 Cvičenie 3-FEN-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Cvičenie 3-FCH-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Cvičenie 3-INF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Cvičenie 3-FJF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Cvičenie 3-FVF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Cvičenie 3-FVM-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Cvičenie 3-FBF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Cvičenie 3-MGT-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Cvičenie 3-MVM-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Cvičenie 3-MNA-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 13:10 14:40 M-VII Seminár 2-MAT-620 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (1) M. Niepel, J. Korbaš
Pi 14:00 15:30 M-126 Seminár Seminár L. Kvasz
Načítavam...

Predmety a hodiny

(názov/kód predmetu, učiteľ, miestnosť)

Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny

Rozvrhy pre učiteľov

(meno a/alebo priezvisko učiteľa)

Rozvrhy pre miestnosti

(názov miestnosti)

Rozvrhy pre krúžky

(názov krúžku)

Výber aktívneho rozvrhu

Akcie rozvrhu krúžku

Menu používateľa

anonymný návštevník

Linky