Rozvrh krúžku 1mDRS

Začiatok PondelokUtorokStredaŠtvrtokPiatok
8:00
9:00
Seminár z teórie reálnych funkcií
Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky
10:00
11:00
Seminár z numerickej geometrie
12:00
13:00
Seminár
14:00
Seminár z optimalizácie
Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch
Seminár CEF
15:00
každý druhý týždeň
16:00
17:00
18:00
19:00
Deň Od Do Miestnosť Typ Kód Predmet Vyučujúci Poznámka
Po 8:10 9:40 M-XII Seminár 3-MVM-032 Psychológia v školskej praxi B. Kamrlová
Po 9:50 11:20 M-XII Seminár Seminár z pravdepodobnosti a štatistiky A. Pázman
Po 9:50 11:20 M-oG Výber/Vol 2-MPG-163 Seminár z geometrie pseudoeuklidovských priestorov (1) M. Božek
Po 11:30 13:00 I-9 Seminár Seminár z numerickej geometrie V. Zaťko
Po 12:20 13:50 M-IX Prednáška 3-MAM-001 Moderné metódy konvexnej optimalizácie (1) M. Halická
Po 16:30 19:30 M-oG Prednáška 3-MGT-024 Súčasné geometrické modelovanie V. Zaťko
Ut 8:10 9:40 M-X Prednáška 3-MVM-037 Problémy vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ (1) B. Kamrlová
Ut 9:00 10:30 M-109 Prednáška 3-MAM-023 Nelineárna funkcionálna analýza M. Fečkan
Ut 10:40 12:10 M-109 Prednáška 3-MAM-020 Variačné metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc M. Fečkan
Ut 11:30 13:00 M-XII Prednáška 3-MVM-017 Multidimenzionálne vzťahy didaktiky matematiky a pedagogicko-psychologických vied V. Uherčíková
Ut 13:10 14:40 M-109 Prednáška 3-MVM-045 Školská matematika vo svetle vyššej matematiky (1) Z. Kubáček
Ut 14:00 15:30 M-oG Prednáška 3-MGT-021 Základy geometrie V. Zaťko
Ut 15:40 17:10 I-KZVI Prednáška 3-MVM-052 Tvorba pedagogického softvéru pre matematiku M. Tomcsányiová
Ut 15:40 17:10 M-109 Cvičenie 2-MAT-111 Dynamické systémy F. Jaroš každý druhý týždeň
Ut 16:30 18:00 M-201 Prednáška 3-MAM-009 Modely prúdenia tekutín (1) P. Guba
St 8:10 9:40 M-201 Prednáška 3-MAM-015 Stochastické programovanie S. Kilianová
St 9:00 11:15 M-126 Seminár Seminár z teórie reálnych funkcií P. Kostyrko
St 9:00 10:30 M-109 Prednáška 2-MAT-131 Analýza na varietach M. Fečkan
St 9:50 11:20 M-IV Prednáška 2-MAT-111 Dynamické systémy M. Medveď
St 10:40 11:25 M-109 Cvičenie 2-MAT-131 Analýza na varietach M. Fečkan
St 11:30 13:00 M-112 Prednáška 3-MVM-010 Teória didaktických situácií (1) I. Kohanová
St 13:10 14:40 M-216 Seminár Seminár R. Potocký
St 13:10 14:40 F2 Prednáška 2-EFM-104 Finančná matematika (2) A. Černý, I. Melicherčík
St 14:00 16:00 M-201 Seminár Seminár z optimalizácie M. Halická
St 14:50 16:20 C-EU Seminár Seminár CEF
St 16:30 18:00 M-223 Prednáška 3-MNA-005 Metóda konečných prvkov J. Kačur
Št 9:50 11:20 M-213 Seminár 3-MDM-033 Seminár z teórie grafov a kombinatoriky M. Škoviera
Št 11:30 13:00 F1 Prednáška 2-EFM-104 Finančná matematika (2) A. Černý, I. Melicherčík
Št 13:10 14:40 M-223 Prednáška 3-MNA-001 Numerické metódy lineárnej algebry T. Bušinská
Št 14:00 16:15 F1-326 Seminár Seminár o diferenciálnych rovniciach a dynamických systémoch
Št 15:40 18:40 F1 Seminár 3-MAM-017 Empirická ekonómia J. Fidrmuc
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-INF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-FBF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-FEN-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-FCH-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-FJF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-FVF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-FVM-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-MNA-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-MGT-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-MNA-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Št 16:30 18:00 F2-283 Cvičenie 3-MVM-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 9:50 11:20 M-oG Výber/Vol 2-MPG-165 Seminár z algebraickej geometrie (1) P. Chalmovianský
Pi 9:50 11:20 M-126 Seminár 2-MAT-605 Seminár z filozofie matematiky (1) L. Kvasz
Pi 11:30 13:00 F2-283 Seminár 3-MGT-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Seminár 3-MNA-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Seminár 3-FJF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Seminár 3-MNA-202 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (2) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Seminár 3-INF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Seminár 3-FVM-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Seminár 3-FVF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Seminár 3-MVM-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Seminár 3-FCH-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Seminár 3-FEN-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 11:30 13:00 F2-283 Seminár 3-FBF-201 Anglický odborný jazyk pre doktorandov (1) A. Zemanová
Pi 13:10 14:40 M-VII Seminár 2-MAT-620 Seminár z algebraickej a diferenciálnej topológie (1) J. Korbaš, M. Niepel
Pi 14:00 15:30 M-126 Seminár 3-MVM-050 Odborný seminár z didaktiky matematiky (3) L. Kvasz
Pi 14:00 15:30 M-126 Seminár 3-MVM-049 Odborný seminár z didaktiky matematiky (2) L. Kvasz
Pi 14:00 15:30 M-126 Seminár 3-MVM-038 Odborný seminár z didaktiky matematiky (1) L. Kvasz
Načítavam...

Predmety a hodiny

(názov/kód predmetu, učiteľ, miestnosť)

Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny

Rozvrhy pre učiteľov

(meno a/alebo priezvisko učiteľa)

Rozvrhy pre miestnosti

(názov miestnosti)

Rozvrhy pre krúžky

(názov krúžku)

Výber aktívneho rozvrhu

Akcie rozvrhu krúžku

Menu používateľa

anonymný návštevník

Linky